Digitala blanketter från elevhälsan från och med i höst

Publicerad

Från och med läsårsstarten i augusti 2023 kommer vårdnadshavare få blanketter från elevhälsan i digitalt format via e-post istället för blanketter i pappersform.

I höst kommer vårdnadshavare kunna ta emot och svara på blanketter från skolans elevhälsa digitalt. Det är ny hantering, idag skickas blanketter i pappersform.

Hur kommer det gå till?

  • När en ny blankett har skickats från elevhälsan får vårdnadshavaren ett e-postmeddelande från Norrköpings kommun, med information om att det finns en digital blankett från barnets skola som vårdnadshavaren behöver fylla i.
  • Vårdnadshavaren loggar in i Elevhälsans webbportal i Prorenata genom inloggningslänken som finns i e-postmeddelandet. Inloggning sker med hjälp av Bank-ID.
  • Fyll i blanketten och klicka på Skicka.
  • Ibland behöver båda vårdnadshavarna svara. Blanketten hanteras inte förrän båda vårdnadshavarna signerat med Bank-ID. När den ena vårdnadshavaren signerat får den andra vårdnadshavaren ett meddelande om att svar behöver bekräftas. Detta gäller inte för dig som har enskild vårdnad.

Vilka blanketter kommer skickas digitalt?
Det handlar främst om när elevhälsan behöver hämta in hälsouppgifter eller journaler eller behöver vårdnadshavarens samtycke till exempelvis vaccination, kontakt med logoped eller psykologutredning.

Om man har skyddad identitet eller inte tillgång till Bank-ID
Pappersblanketterna försvinner inte helt. Personer som har skyddad identitet eller inte har tillgång till Bank-ID kommer fortsatt att få en pappersblankett utdelat från skolans elevhälsa.

Mer information
På norrkoping.se kan du läsa mer: Blanketter från elevhälsan