Hamngatan delvis avstängd

Publicerad

Två nya sträckor för gång- och cykeltrafik byggs, därför är Hamngatan avstängd mellan Kristinagatan och Drottninggatan.

Arbetet är en del i att få sammanhängande cykelvägar i Norrköping. Genom den här trafiksäkerhetshöjande åtgärden kan vi separera trafikslagen och det blir säkrare för oskyddade trafikanter.

Arbetet beräknas vara färdigt hösten 2023.

Här kan du läsa mer om projektet

kartbild