Nu är Östra Promenaden invigd

Publicerad

Med tal, sång och saltängsbullar invigdes den förnyade Östra Promenaden. Timingen kunde inte ha varit bättre: de nyplanterade lindarna stal showen med sina klorofyllfyllda blad och spirande grönska.

invigning Östra Promenaden

Arbetet med att förnya Östra promenaden har pågått under lång tid och projektet gick in i en konkret fas i augusti 2021 när de gamla lindarna fälldes. Nu är arbetet i mål och under tisdagen invigdes Östra Promenaden och dess konstnärliga gestaltning.

- Promenaderna är ett viktigt inslag och symboliserar vår stad och nu har vi utvecklat och förnyat Norrköping. Promenaderna ger oss grönska, vackra upplevelser, skugga, tar hand om vatten och hjälper oss att ta sig fram i staden, sade kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) som invigningstalade. Hon passade också på att tacka alla som medverkat i projektet, och också alla kommuninvånare för tolerans och tålamod.

Tiden för invigningen var väl vald. Lindarna har precis spruckit ut – både de nya som de gamla – och tulpaner och andra lökväxter prunkar i rabatterna.

Den konstnärliga utsmyckningen har varit en viktig del av gestaltningen. Konstnären Alvaro Campo var på plats för att visa sina Utsikt inifrån ett träd, Att låna ett träds rötter och När träd har ett namn skapas nya platser som alla lyfter fram relationen mellan natur och kultur. Konsten finns på två torg, vid Skolgatan och S:t Persgatan och den tredje gestaltningen skapades genom att elever från Gustaf Adolfsskolan namngett de nya lindarna. Dokument med trädens nya namn lämnades över av barnen till borgmästare Anna Sotkasiira Wik som ser till att de bevaras för framtiden.

Genom projektet har den nygamla promenaden återfått sin ursprungliga bågform vid Gustaf Adolfs plan där fler träd fått plats. Några av de gamla lindarna har blivit ett lindmonument smyckat med snidade djur och som fungerar som bostad för olika insekter. Till parkstråket kommer nya gångvägar, möblering och fler planteringar. Förgårdsmarkerna har förädlats med sittmöjligheter, planteringar, häckar och parkaktiviteter. Framkomligheten är bättre idag för gående, cyklister och kollektivtrafik då de är prioriterade trafikslag, vilket också märks genom nya hållplatser för kollektivtrafiken och ett separat körfält för bussar.