Tre projekt delar på 4,8 miljoner kronor från kommunens forskningsfond

Publicerad

Kommunstyrelsen har den 15 maj 2023 beslutat att tre nya forskningsprojekt ska få medel från Norrköpings fond för forskning och utveckling. Det är fjortonde gången som forskningsfonden delar ut medel till lokala forskningsprojekt som på olika sätt bidrar till utvecklingen i kommunen.

Från vänster: Sanna Hedrén, universitetslektor, Lina Lago, universitetslektor och docent samt Pia Molin, fritidsgårdschef för Frinavet och Blacka fritidsgård, Helene Elvstrand, biträdande professor, och Kerstin Wigren, fritidsgårdsföreståndare på Frinavets fritidsgård.

Helene Elvstrand, närmast till höger, biträdande professor på Linköpings universitet, ska forska på hur fritidsgården kan motverka social oro. Bredvid henne: Kerstin Wigren, fritidsgårdsföreståndare på Frinavet. Övre raden från vänster: Sanna Hedrén, universitetslektor, Lina Lago, universitetslektor och docent samt Pia Molin, fritidsgårdschef för Frinavet och Blacka fritidsgård – som är del i projektet.

– Forskningsfonden är en viktig del i arbetet med att utveckla Norrköping. Med forskningsfonden stöttar kommunen forskningsprojekt vid Campus Norrköping som på olika sätt kommer bidra till nytta och utveckling av Norrköping, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande samt ordförande i forskningsfondens beredningsgrupp.

De forskningsprojekt som forskningsfonden satsar på ska på olika sätt komma Norrköping till nytta, genom högre utbildningsnivå, utveckling av kommunens verksamheter, utveckling av Norrköpings arbetsmarknad och näringslivsklimat samt stärkt utbildning och forskning vid Campus Norrköping.

– De tre projekt som nu får pengar är klart intressanta och lovande. Det ska bli spännande att följa dem och ta del av resultaten när de avslutas. Jag tror och hoppas att de kommer få stor betydelse för fortsatt forskning och utbildning vid Linköpings universitet och Campus Norrköping men också för kommunal verksamhet, säger Jörgen Jonsson, strateg och samordnare för forskningsfondens beredningsgrupp.

Sedan forskningsfonden startade 2012 har över 340 ansökningar lämnats in, varav 67 forskningsprojekt beviljats medel. Ansökande ska vara forskare vid Linköpings universitet, anställd i Norrköpings kommun, eller tillhöra en organisation eller ett företag i kommunen.

– Den forskning och utbildning som bedrivs vid Campus Norrköping betyder mycket för hela Norrköpings utveckling och det är viktigt att kommunen och Linköpings universitet fortsätter att samarbeta, säger Sophia Jarl (M).

Följande tre projekt får ta del av forskningsfondens medel 2023:
• AI-baserat interaktivt, individuellt och illustrativt lärande i matematik (AI4Ma),
1 500 000 kronor, huvudsökande George Baravdish, Linköpings universitet
• Ljuddesign för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken, 1 413 000 kronor, huvudsökande
Niklas Rönnberg, Linköpings universitet
• Fritidsgården som gemenskapande arena för att motverka utanförskap och social oro, 1 901 396 kronor, huvudsökande Helene Elvstrand, Linköpings universitet.

Här kan du läsa mer om forskningsprojekten som får pengar Pdf, 128.2 kB.

Niklas Rönnberg får medel för att forska på tillgänglighet i kollektivtrafiken

Niklas Rönnberg, universitetslektor, ska forska på hur ljud kan öka tillgängligheten i kollektivtrafiken.

George Baravdish arbetar med ett forskningsprojekt om AI-baserat lärande i matematik.

George Baravdish, biträdande professor, arbetar med ett forskningsprojekt om AI-baserat lärande i matematik. Foto: Thor Balkhed/Linköpings universitet