Norrköpingsbornas resvanor analyseras – en grund för arbetet framåt

Publicerad
Så här tog sig Norrköpingsborna fram en vanlig dag 2022.

Så här tog sig Norrköpingsborna fram en vanlig dag 2022.

Vart fjärde år gör Norrköpings kommun en undersökning av hur kommuninvånarna reser. Den är ett viktigt kunskapsunderlag för verksamhetens arbete mot uppsatta mål. Undersökningen för 2022 visar att bilen fortfarande är det vanligaste färdmedlet. Fler tar sig fram genom att promenera, men färre åker kollektivt.

En enkätundersökning genomförs vart fjärde år för att ta reda på Norrköpingsbornas resvanor.

Hösten 2022 fick 5 000 slumpmässigt utvalda personer möjlighet att svara på frågor om hur de tar sig fram, cirka 1 000 valde att delta. Även analys av mobildata har använts som del i undersökningen. Svaren är ett verktyg för att se om kommunens arbete har effekt, om rätt områden prioriteras och om fler åtgärder behövs, exempelvis bättre gång- och cykelvägar. Det är ett viktigt underlag för arbetet med att nå kommunens politiskt antagna mål för trafiken.

Totalt sett minskade resandet under pandemin och är fortfarande lägre än tidigare. En trend som visat sig i flera av resvaneundersökningarna.

Det vanligaste färdmedlet är bilen, 54 procent av deltagarna reste med bil en viss dag, 23 procent gick, 14 procent cyklade och 8 procent åkte med kollektivtrafiken. Hälften av bilresorna är fem kilometer eller kortare.

84 procent svarar att de har en hållplats för kollektivtrafik nära hemmet och 85 procent att de har det nära arbete eller skola. Andelen som har ett periodkort hos Östgötatrafiken är dock relativt få.

60 procent har tillgång till egen privat parkering nära hemmet och 40 procent har avgiftsfri parkering nära arbete/studieplats.

Åldersgruppen 16–29 år reser mest hållbart och är också den åldersgrupp som utnyttjar kollektivtrafiken mest. En orsak är att flera i denna åldersgrupp saknar körkort och har lägre tillgång till bil.

Klicka här för att läsa resvaneundersökningen i sin helhet Pdf, 1.6 MB.

Kvinnor går, cyklar och åker kollektivt i större utsträckning än män. I kategorin cykel ingår även elcykel och elsparkcykel.

Kvinnor går, cyklar och åker kollektivt i större utsträckning än män. I kategorin cykel ingår även elcykel och elsparkcykel.