Nu kollar vi korkar för att förhindra förgiftning hos barn

Publicerad

För att barn inte ska skadas av exempelvis frätande produkter och produkter som kan ge kemisk lunginflammation ska sådana produkter ha barnskyddande förslutning. Miljöskydd i Norrköpings kommun kommer nu därför i samarbete med Kemikalieinspektionen att kontrollera att lokala butiker följer detta krav. 

Foto: Visar kvinna som inspekterar korkar i butik

Nu är vi ute i butiker och inspekterar barnskyddande förslutningar.


År 2022 fick Giftinformationscentralen in mer än 10 000 samtal där barn misstänkts ha förgiftats av kemikalier och kemiska produkter. För att minska risken att barn skadas av kemikalier ska produkter som är klassificerade med allvarlig hälsofara, ha barnskyddande förslutning. Det är butiken som är ansvarig för att de farliga kemiska produkter som man säljer har rätt förpackning. För att säkerställa att reglerna följs gör nu inspektörer från miljöskydd kontroller i butiker i Norrköpings kommun.

- Barnskyddande förslutningar gör det svårt för små barn att komma åt innehållet genom att förpackningen kräver viss koordination för att öppnas, säger Jafer Zeeshan, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Norrköpings kommun. Eftersom alla företag i en leverantörskedja är ansvariga för att en farlig kemisk produkt är korrekt förpackad är det därför viktigt att även butiker känner till dessa krav. Vi upplever att problemet med korkar främst gäller varor som importerats. En del känner inte till att de som försäljare har detta ansvar.

Flaska med barnskyddande förslutning

  • Vår tillsyn är en viktig del för att förhindra att människor, och framförallt barn, kommer till skada till följd av att de fått i sig farliga kemikalier, säger Jafer. Produkter som är klassificerade med allvarlig hälsofara, till exempel frätande produkter och produkter som är farliga att andas in, ska alltid ha barnskyddande förslutning om de säljs till allmänheten. Reglerna gäller oavsett förpackningens storlek.
  • Vi planerar att besöka 50 affärer i år. Om man själv vill anmäla om man tror att en förpackning har fel sorts kork kan man kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret, avdelningen miljö- och hälsa, eller Kemikalieinspektionen, avslutar Jafer.

Kontakt

  • Jafer Zeeshan
    Miljö-/hälsoskyddsinspektör, telefon: 011-153871