Norrköpings företagare ger kommunen högre betyg

Anna Selander, kommundirektör, Johan Gustafsson, regionchef Svenskt Näringsliv, Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande och Joakim Ljungqvist, näringslivsdirektör. FOTO: Norrköpings kommun

Publicerad

Svenskt Näringslivs årliga enkät Svenskt företagsklimat, som presenteras idag tisdag den 23 maj, visar att företagsklimatet har blivit bättre i kommunen.

Norrköping har haft det svårt i Svenskt Näringslivs ranking de senaste åren, men årets enkät visar ett trendbrott och att företagare tycker att kommunen har gjort förbättringar. Enkätens resultat grundar sig på svar från 183 företag i Norrköpings kommun. Det sammanlagda omdömet är 2,88 på en skala 1-6, att jämföra med förra årets siffra på 2,68. Sverigesnittet ligger på 3,46.

– Vi har idag träffat Johan Gustafsson från Svenskt Näringsliv för att få en grundlig genomgång av undersökningen. Jag gläds förstås åt trendbrottet, men ser också att vi har det stora arbetet att förbättra näringslivsklimatet framför oss. Det finns mycket att göra framåt – inte minst när det gäller attityder och kommunal konkurrens. Det kommer vi att arbeta vidare med, för det är genom ett starkt lokalt näringsliv som vi möjliggör framtidens skola, vård och omsorg, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Med syfte att utveckla och förbättra Norrköpings kommuns företagsklimat har kommunledningen, tillsammans med Norrköpings näringslivsråd, jobbat med den nya överenskommelsen Handslaget. Där tydliggörs förväntningarna på  Norrköpings lokala företag, kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. Det handlar exempelvis om ett förbättrat bemötande från kommunen, en mer serviceinriktad myndighetsutövning och en bättre dialog med företagen.

–Svenskt Näringslivs enkätundersökning och den ranking som resultatet ligger till grund för, är viktig för oss framåt i arbetet. Undersökningen är etablerad och en av flera viktiga temperaturmätare på hur företagarna uppfattar oss som kommun och samarbetspartner, varför den är viktig att arbeta med. Rätt använd är den ett arbetsredskap som kan bidra till att styra insatser och aktiviteter rätt. Vi fortsätter att arbeta med strategin vi satt tillsammans med vårt näringslivsråd och tror på det vi gör, men vi är också medvetna om att det kommer att ta tid att nå resultat, säger Anna Selander, kommundirektör.

Svenskt Näringsliv enkät visar att företagare i Norrköping upplever en positiv utveckling när det gäller exempelvis kommunpolitikers och tjänstemäns attityder till företagande, service och bemötande samt information till företagare.

– Enkätsvaren är ett kvitto på att företagen upplever en skillnad i de insatser vi har gjort, det känns väldigt bra. Det intensiva arbetet fortsätter för det är mycket kvar på vår handlingsplan som vi vill genomföra. Tillsammans med näringslivsrådet kommer vi att analysera både de delar som nu framkommit enkäten och de insikter vi fått från SKR:s Insiktmätning tidigare i år som visade att Norrköping är en de sju kommuner i landet som lyckats bäst med Nöjd-KundIndex, säger Joakim Ljungqvist, näringslivsdirektör.

Områden som företagen tycker att kommunen ska prioritera för att ytterligare förbättra företagsklimatet i Norrköpings är bland annat minskad brottslighet och ökad trygghet, bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare och kortare handläggningstider.

Här finns hela undersökningen

Kontakt:
Sophia Jarl (M)
Titel: kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 072-583 69 66

Anna Selander
Titel: kommundirektör och vd för Norrköping Rådhus AB
Telefon: 0724-65 20 54

Joakim Ljungqvist
Titel: näringslivsdirektör
Telefon: 070-524 24 90