Budgetförslag för Norrköpings kommun 2024–2027

Publicerad

Borgerlig samverkan och Sverigedemokraterna presenterade under tisdagen den budget som kommer att läggas fram till kommunfullmäktige den 19 juni. Alla kommunala verksamheter i Norrköpings kommun måste spara, samtidigt satsas det på trygghetsskapande åtgärder.

– Vi behöver ställa om till en förändrad befolkningsprognos och anpassa den kommunala kostnadskostymen till ett nytt läge. Det kommer innebära tuffa prioriteringar men vi är tydliga med att den politiska majoriteten i kommunfullmäktige kommer ta ansvar för att kommunens grundläggande uppdrag värnas. I kommande års verksamhet kommer fokus vara på att barn- och unga ska möta behörig personal i skolan, äldre ska känna sig trygga med den omsorg som erbjuds och att Norrköping ska vara en hel och ren stad, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Inflation och högre räntor fortsätter bidra till ökade kostnader för Norrköpings kommun. Andelen äldre i befolkningen ökar samtidigt som relativt stora barn- och ungdomskullar behöver barnomsorg och undervisning. Norrköpings befolkning växer inte i den takt som prognoser tidigare visat, det innebär lägre skatteintäkter framöver.

Positivt är dock att färska siffror visar att arbetslösheten i Norrköping minskar och nu ligger på 8,7 procent, den lägsta nivån sedan 2008. Samarbetet med näringslivet fortsätter.

– Trots det pressade ekonomiska läget kommer vi att fortsätta det påbörjade arbetet för ett bättre näringslivsklimat i Norrköping. När företag utvecklas och skapar arbetstillfällen får vi skatteintäkter och kan erbjuda förskolor, skolor och äldreomsorg. Det är viktigt att påminna om det – genom arbete och skatteintäkter skapar vi förutsättningar för att den kris vi nu genomgår leder fram till ett ännu bättre Norrköping, säger Sophia Jarl.

För år 2024 får samtliga nämnder effektiviseringskrav på 1,35 procent. Det motsvarar totalt 132 miljoner kronor inklusive avsättning till den lönesatsning på bland annat förskollärare, barnskötare, lärare och undersköterskor, som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2022.

Samtidigt satsas det på trygghetsskapande åtgärder som elevhälsa, narkotikahundar i skolan, kameraövervakning i offentliga miljöer och en större väktarorganisation.

Budget 2024–2027 är förhandlad med och stöds av Sverigedemokraterna, som är ett av fyra partier som utgör den politiska majoriteten sedan valet 2022.