Delegation från Bihac besöker Norrköping

Publicerad

Under vecka 22 gästas Norrköping av en delegation från staden Bihac i Bosnien-Hercegovina.

Besöket är en del av Norrköping kommuns och staden Biha´'s gemnsamma avfallsprojekt inom ramen för det kommunala partnerskap som kommunerna ingick 2021. Syftet med projektet är att dela erfarenheter och tillsammans arbeta för att minska de båda kommunernas avfallsmängder. Projektet har beviljats medel från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD. Gästerna kommer bland annat att få ta del av presentationer kring kommunens avfallshantering, projekt Trygga Orten och avfallskommunikation. Det blir även studiebesök på Åby Returpunkt, Tekniska verken samt i Arkösund för att visa på hur avfallshantering i skärgården kan gå till.

Fakta kommunala partnerskap
Målet med samarbetsformen Kommunala partnerskap är att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå och en utveckling där den lokala demokratin institutionaliseras. Det är kommuner, regioner och regionala kommunalförbund i Sverige som kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de utvalda samarbetsländerna. Samarbetsformen är helt finansierat av Sida. Mer om kommunala partnerskap: icld.se/kp