Anmälan har öppnat – bli en del av Globala veckorna

Publicerad

Nu kan du anmäla ditt arrangemang till Globala veckornas program 18-25 november 2023, under temat Återbruk.

Genom att reparera saker som är trasiga, dela saker med andra eller att byta eller låna och genom att skänka saker vidare till hjälporganisationer kan du minska ditt avfall och därmed också din klimatpåverkan.

Det är inte bara saker som kan få en andra chans utan även människor, därför har vi valt att vidga begreppet återbruk till att omfatta alla slags resurser – ge både saker och människor en andra chans!

Under Globala veckorna kommer du få många bra tips på hur du kan återbruka men även lära dig mer om hur trasiga prylar kan repareras. För att göra veckorna så innehållsrika och intressanta som möjligt bjuder vi nu in dig att vara med.

Norrköpings kommun står för formen

Norrköpings kommun samordnar Globala veckorna i sin helhet, erbjuder ett tema och en ram för arrangemanget inklusive en invigningsceremoni. Innehållet i programmet bidrar du som förening/företag/organisation för.

Utöver ramen ansvarar Norrköpings kommun även för den övergripande marknadsföringen genom bland annat:

 • Information på Visit Norrköping
 • Sociala medier
 • Annonsering på JC-Decaux-skyltarna vecka 46 och digitala infartsskyltar
 • Produktion av digitalt och tryckt program

Du bidrar med innehållet

Det är alltså du som förening, företag, organisation eller annan aktör som i egenskap av arrangör ansvarar för att fylla programmet med ett innehåll. Vad är din roll som arrangör?

 • Bidrar med en spännande aktivitet som är relevant för årets tema
 • Registrerar din(a) aktivitet(er) på nedanstående länk senast den 20 september.
 • Ansvarar för utförandet av dina egna aktiviteter – från planering till genomförande – på ett tryggt och säkert sätt.

Vi hoppas att du vill vara med och bidra med aktiviteter under Globala veckorna!

Här kan du läsa mer och anmäla din aktivitet!

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta Karin Faxér, Norrköpings kommun

Syftet med Globala veckorna är att skapa ett ökat intresse och engagemang för de globala målen och visa hur vi alla kan vara med och bidra till en mer hållbar värld.
Veckorna startar 18 november och pågår till och med 25 november.
Här kan du läsa mer om Globala veckorna i Norrköping

Globala veckorna arrangeras av:

 • Norrköpings kommun
 • Hyresbostäder
 • Studiefrämjandet
 • Sensus
 • Arbetets museum
 • Cnema

I år är temat Återbruk. Genom att reparera saker som är trasiga, dela saker med andra till exempel genom att byta eller låna och genom att skänka saker vidare till hjälporganisationer kan du minska ditt avfall och därmed också din klimatpåverkan.

Det är inte bara saker som kan få en andra chans utan även människor, därför har vi valt att vidga begreppet återbruk till att omfatta alla slags resurser – ge både saker och människor en andra chans!

De här globala målen är i fokus:

 • Globalt mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Globalt mål 12.5: Minska mängden avfall markant

Världens alla ledare har enats om 17 Globala Mål för att uppnå tre ändamål till år 2030:

 • Att utrota extrem fattigdom.
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 • Att lösa klimatkrisen.

För att nå målen behövs gränsöverskridande forskning och global kunskapsförsörjning. Inte minst behövs kunskaper i den egna verkligheten i ett globalt perspektiv och att förstå den kulturella mångfalden i vårt samhälle.
Här kan du läsa mer om de Globala målen