Hänsyn till värmen i kommunens verksamheter

Sol som lyser starkt, bild i motljus, känsla av stadsmiljö med en del av ett hustak i nedre delen av bilden
Publicerad

När temperaturerna går upp utförs ett medvetet aktivt arbete inom Norrköpings kommun med att underlätta för personer som är extra utsatta vid värmeböljor. Det rör sig framför allt om barn och äldre, kroniskt sjuka eller personer som är sårbara på andra sätt. Kommunens personal som arbetar inom omsorgsyrkena följer då särskilda rutiner. Fokus ligger på att hålla koll på vätskeintaget samt förhindra att kroppstemperaturen går upp för mycket.

Äldreomsorg och kroniskt sjuka

För äldre, kroniskt sjuka eller personer som är sårbara på andra sätt kan värmen inte bara vara besvärlig utan i vissa lägen även farlig. Inom äldreomsorgen och andra berörda verksamheter finns därför rutiner och en checklista med punkter på vad som är viktigt att tänka på och uppmärksamma extra.

Personalen är mycket observant på vätskeintaget. Ju äldre eller sjukare man är, desto svårare kan det vara att märka sin egen törst. Exempel på svalkande åtgärder är att samlas på platser som är svalare, fylla en balja med svalt vatten att doppa fötterna i, att lägga blötlagda handdukar runt nacken eller att uppmana de äldre till minskad aktivitet – att ta det lugnt.

Förskola och fritidsverksamheter

Små barn är också extra känsliga för värme. I Norrköpings förskolor finns därför en checklista för långvarig värme eller värmebölja. Kommunen arbetar även sedan en tid tillbaka med att förse förskolegårdar med solskydd över sandlådan eller liknande om det behövs.

Pedagogerna ser noga till att varje barn får i sig vätska. Exempel på svalkande åtgärder är bland annat vattenlek, blöta handdukar och att uppmuntra lek till svalare områden. Fokus ligger också på lugna aktiviteter. Verksamheten arbetar även med att hålla temperaturen nere inomhus genom vädring tidigt om morgnarna när luften är svalare samt genom exempelvis neddragna persienner eller fördragna gardiner.

Även vid fritids- och lägerverksamhet arbetar man med åtgärder för att minska effekterna av värmen beroende på vilka behov som finns.

Vädring och sval inomhusmiljö

Det är bra att passa på att vädra när luften är som svalast, exempelvis tidigt på morgonen. Om det finns luftkonditionering ska man dock inte vädra alls. Vad gäller övriga tekniska hjälpmedel för svalka ska man i första hand använda portabelt kylaggregat i gemensamma utrymmen. Fläkt kan, efter riskbedömning, användas i egen lägenhet/rum.

Tips och råd i värmen

Det är viktigt att ha en egen bra beredskap och kunskap vid långvarig värme eller värmebölja. Tänk även gärna ett extra steg kring värmen – har du till exempel en anhörig, vän eller granne som kan behöva hjälp eller bara en påminnelse om vikten av att ta det lugnt och dricka mycket? Många djur far också illa av värme så det är även viktigt att tänka på deras välbefinnande.

Här följer en kort checklista över vad som är bra att tänka på gällande både dig själv och andra under en värmebölja. Via länkarna längst ned hittar du mer utförlig information och även material som går att skriva ut och sätta upp.

 • Drick mycket, framför allt vatten
  Det är också bra att äta mat med mycket vätska i, som frukt och grönsaker.
 • Hjälp kroppen till svalka
  Det kan till exempel röra sig om att använda ljusa och löst sittande kläder, lägga en blöt handduk på pannan eller runt nacken och liknande.
 • Håll koll på kroppens signaler
  Om du din kroppstemperatur ökar, du blir yr, får höjd puls eller andningen går upp kan det vara tecken på att du påverkas mycket av värmen.
 • Bilen kan bli farlig att vistas i
  Varje år inträffar det att barn eller djur far illa i överhettade bilar. Värst är det om en bil står i solen, men även i en bil som står i skuggan kan det bli mycket varmt. Dubbla temperaturer eller mer i bilen jämfört med utomhus är inte ovanligt. Lämna därför inte kvar någon person som inte kan ta sig ut själv, eller något djur, i bilen.
 • Låt djuren omfattas av omtanken
  Har du djur som vistas i bur – tänk på att även de behöver mer att dricka, samt placera buren i bostadens svalaste plats. Undvik även att lämna djur i bilen när det är varmt och soligt ute. Enligt jordbruksverket får hundar överhuvudtaget inte lämnas ensamma i bilen om det finns risk för att det blir varmare än 25 C. Det hjälper inte alltid att ställa bilen i skugga då även andra faktorer påverkar hur djuret mår.
  Här finns mer information just om hundar i bil:
  På jordbruksverket.se finns mer information om hundar i bil
 • Länkar – råd vid värme

Poster: Åtgärder värme vård- och omsorg Pdf, 2.6 MB.

Poster: Åtgärder värme pedagogisk verksamhet Pdf, 783 kB.

Råd från Folkhälsomyndigheten

Klimatanpassningsarbete i Norrköpings kommun

Ett förändrat klimat innebär även att förutsättningarna för hur samhället ska se ut och fungera förändras. Genom att sätta in åtgärder för att anpassa samhället efter de klimatförändringar som uppstår, både idag och de som kan påverka oss i framtiden, kan vi minska sårbarheten. Arbetet med att underlätta vid värmeböljor utgör en del av kommunens arbete med klimatanpassning.

Bland annat har värmekartläggningar genomförts under ett flertal år med syfte att identifiera områden som kan uppnå kritiskt höga temperaturer. Som ett led i detta kommer kommunen att fortsätta under 2023 ett tjugotal värmesensorer att placeras ut i kommunen med uppgift att mäta temperaturen under dygnets alla timmar. Arbetet sker i samverkan med SMHI och Linköpings universitet, och resultatet kommer att användas i kommunens fortsätta arbete med klimatanpassning.

Nationellt sett ligger Norrköpings kommun långt fram i arbetet med klimatanpassning.

På norrkoping.se finns mer information om arbetet med klimatanpassning