Komvux vård- och omsorgsutbildning ger fler utbildade inom hemtjänst och på boenden

Publicerad
Examination för Komvux nyutbildade undersköterskor.

Tidigare i maj firades nyutbildade undersköterskor som gått Komvux utbildning.

Norrköpings kommun arbetar för att locka fler och öka kompetensen bland personalen inom vård- och omsorg. I år beräknas 100 nyutbildade undersköterskor bli klara och ytterligare 120 under 2024.

– Det här är en viktig satsning, inte minst med tanke på utmaningen att rekrytera personal inom vård och omsorg. Utbildningen ger oss möjlighet att locka nya personer till yrket, men också att utbilda personal som redan finns i verksamheten men saknar formell behörighet. Det innebär vinster för dem som tar del av utbildningen, för deras kollegor som får en stärkt arbetsgrupp – och inte minst de som tar del av vården, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i kompetensförsörjningsnämnden.

Kompensförsörjningskontoret och vård- och omsorgskontoret har ett nära samarbete för att eleverna ska få de kunskaper som krävs ute i verksamheterna.

Var tionde vecka examineras elever. De flesta får jobb om de inte redan har anställning. Främst anställs de inom kommunala verksamheter där kompetensbehovet är stort, till exempel hemtjänst och olika vårdboenden eller till regionens verksamheter. Vid examinationen 4 maj intervjuades flera elever. De flesta av dem hade jobb klart, några väntade på besked om anställning.

– Några av eleverna kom till Sverige 2016/2017. De uttryckte stolthet både för att de klarat gymnasieutbildningen och examen till undersköterska och för att de har fått sitt första jobb i Sverige. Värdet av att nu ha en yrkesutbildning och ett jobb är stort, säger Marie Palmgren, verksamhetschef för vuxenutbildningen.

Under utbildningen är eleverna ute i olika verksamheter på arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är ett praktiskt lärande som också är ett viktigt verktyg i rekryteringen av undersköterskor. Här hittar ofta arbetsgivare och elever varandra. Många av eleverna får jobb i den verksamhet där de haft sitt arbetsplatsförlagda lärande.

Utbildningen är kvalitetssäkrad genom certifiering av Vård- och omsorgscollege. I utbildningen till undersköterska ingår svenska, svenska som andraspråk och samhällskunskap på gymnasienivå.

Inom vård- och omsorgsutbildningen drivs också andra utbildningar. Till exempel yrkessvenska för vårdanställda, utbildning till språkombud och handledarutbildning steg 1 och 2.

– Vi jobbar brett med utbildning utifrån arbetsgivares kompetensbehov inom vård- och omsorgsområdet. Kurserna följer Skolverkets kursplaner, det är genom paketeringen av kurser som vi möter behoven. Undervisningen anpassas för att möta elevernas behov, och ge dem förutsättningar att klara hela utbildningen fram till examen. Vi behöver vara flexibla och ser hela tiden efter olika individuella lösningar och stödfunktioner för att bli en så bra kompetensförsörjare som möjligt, säger Hilma Wahlström, rektor för Komvux vård- och omsorgsutbildning.

Klicka här för att läsa mer om vård- och omsorgscollege

Lärare Komvux vård- och omsorgsutbildning

Stolta lärare vid examinationen i maj.