Norrköpings kommun svarar på JO:s beslut

Under onsdagen delgav Justitieombudsmannen, Per Lennerbrant, sitt beslut efter granskningen av hur Norrköpings kommun arbetat med att upptäcka brott mot välfärdssystemen.

Det var våren 2022 som Norrköpings kommun anmäldes till Justitieombudsmannen, JO, gällande arbetsformerna att upptäcka de personer eller organisationer som orsakar kommunen kostnader genom bidragsfusk av ekonomiskt bistånd.

JO konstaterar bland annat i sitt beslut att utredningsmetoderna och dokumentationen har inneburit övervakning och kartläggning av enskildas personliga förhållanden. Det har, enligt JO, inneburit ett betydande intrång i den personliga integriteten som enligt regeringsformen kräver lagstöd.

– Vi har tagit del av JO:s beslut och tar till oss den kritik som riktas mot kommunen. Beslutet är omfattande och kräver noggrann genomgång för att se hur vi kan arbeta framåt, men också se vad vi kunde ha gjort annorlunda. Det kommer ta tid att läsa igenom och ta ställning till beslutet, men det jag kan säga inledningsvis är att vi som kommun självklart ska ha arbetsmetoder som har lagstöd, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.