Norrköpings kommun tar ansvar utifrån JO:s kritik 

Publicerad

Anna Selander, kommundirektör och Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Norrköpings kommun

Under fredagen höll Norrköpings kommun en pressträff med anledning av Justitieombudsmannens, JO:s, beslut i veckan angående arbetsmetoder kopplade till välfärdsbrott. Under presskonferensen uttryckte kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) bland annat en önskan om att kommuners befogenheter för att förhindra felaktiga utbetalningar måste tydliggöras i lagstiftningen, och att polisen måste få riktade resurser för att arbeta med välfärdsbrott.

– Som det är nu får vi som kommun kritik för att vi agerar för att upptäcka bidragsfusk, och polisen får kritik för att de inte gör tillräckligt mycket. Samtidigt är det kommunala skattemedel som utbetalas felaktigt. Polisen måste få riktade resurser för att arbeta med den här typen av brott, så att vi som kommun med polisens stöd och hjälp i framtiden kan arbeta tillsammans för att förhindra välfärdsbrott, säger Sophia Jarl (M).

I beslutet får Norrköpings kommun bland annat kritik för det arbetssätt som använts då den, enligt JO, inneburit ett betydande intrång i den personliga integriteten som enligt regeringsformen kräver lagstöd.

– Vi respekterar JO:s beslut, och tar till oss den kritik som framförts. Med det sagt kommer vi självklart att följa lagen och inte längre använda oss av den arbetsmetod som saknar lagligt stöd, och det är något vi slutade med i samband med att JO påbörjade sin granskning. Vi kommer dock fortsätta vårt viktiga arbete med att komma tillrätta med bidragsfusk. Välfärdsbrott är ett stort samhällsproblem som kostar samhället miljarder kronor årligen, vilket i förlängningen också drabbar skattebetalarna, säger Sophia Jarl (M).

I sitt beslut skriver JO att socialtjänstlagens skyldighet att förhindra felaktiga utbetalningar och därmed möjlighet att vidta olika åtgärder har tolkats för brett av Norrköpings kommun. Nu påbörjas ett arbete i kommunen för att se hur man framöver ska arbeta med att upptäcka brott mot välfärdssystemen.

– Vi tar nu ansvar utifrån JO:s kritik. I de fall då vi använt oss av den kritiserade arbetsmetoden hade vi fått tydliga markörer som låg till grund för att utredningen om bidragsfusk påbörjades. Däremot kan vi nu i efterhand konstatera att metoderna inte var väl valda. Vi kommer behöva se över vilka arbetsmetoder vi behöver föra in framöver, och se till att en rättslig prövning genomförs i ett tidigare skede än tidigare, säger Anna Selander, kommundirektör.