Nyheten är äldre än 11 månader och kan innehålla inaktuell information.

Nu är Järnvägsplanen Stavsjö-Loddby (Ostlänken) ute på granskning

Publicerad

9 juni till 9 juli är sista chansen för att lämna synpunkter till Trafikverket på de färdiga förslagen för Ostlänkens delsträcka Stavsjö-Loddby i Nyköpings kommun och Norrköpings kommun.