Kommunen fortsätter arbeta för att stoppa misstänkta välfärdsbrott

Publicerad
Linda Uller, verksamhetschef för ekonomiskt bistånd, och Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i kompetensförsörjningsnämnden.

Linda Uller, verksamhetschef för ekonomiskt bistånd, och Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i kompetensförsörjningsnämnden.


Nyligen riktade Justitieombudsmannen, JO, skarp kritik mot Norrköpings kommun för arbetssättet som använts för att upptäcka misstänkta välfärdsbrott. Kommunen slutade med metoderna direkt när utredningen inleddes och vill nu kroka arm med andra kommuner för att lära av varandra.

– Vi tar till oss av kritiken och lär av våra misstag. I vårt uppdrag ska vi kontrollera att vi gör korrekta utbetalningar och vi uppfattade att vi höll oss inom lagens ramar, vilket vi nu vet var fel. Nu fortsätter det viktiga arbetet att säkerställa att våra skattepengar går till det de ska, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i kompetensförsörjningsnämnden.

Justitieombudsmannen, JO, har riktat allvarlig kritik mot hur Norrköpings kommun utrett personer som misstänkts för välfärdsbrott. Det handlar om hur kommunens säkerhetsutredare involverats i arbetet sedan våren 2021. JO anser att utredningsmetoder i form av dolda observationer, övervakning och kartläggning har inneburit intrång i den personliga integriteten, vilket kommunen saknar lagligt stöd för. De kritiserade arbetsmetoderna togs bort när JO startade sin utredning.

– Vi arbetar på flera olika sätt för att både förebygga och upptäcka felaktiga utbetalningar (FUT). Under de två senaste åren har 188 ärenden utretts av våra FUT-handläggare i samarbete med ordinarie biståndshandläggare. I åtta av de ärendena har säkerhetsutredaren varit involverad, säger Linda Uller, verksamhetschef för ekonomiskt bistånd på kompetensförsörjningskontoret.

Statistik visar att verksamheten de senaste åren har blivit bättre på att göra rätt från början och på så sätt förhindra felaktiga utbetalningar. Numera utreds misstanke om pågående felaktigheter omedelbart av FUT-handläggare och ordinarie biståndshandläggare. FUT-handläggarna arbetar också i samverkan med Polismyndigheten, Försäkringskassan och Hyresbostäder. Sedan slutet av 2022 görs även stickprovskontroller.

– Genom omvärldsbevakning kan vi alla lära oss mer och hitta nya effektiva arbetssätt och vi hoppas att andra kommuner vill utbyta erfarenheter, det vinner vi alla på, säger Linda Uller.