Återkallat tillstånd att bedriva Bullerbyns förskola

Publicerad
Bullerbyns förskola

Föräldrakooperativet Bullerbyn driver Bullerbyns förskola på Rösgången i Vidablick.

Utbildningsnämnden i Norrköpings kommun har beslutat att dra tillbaka tillståndet för den ekonomiska föreningen Föräldrakooperativet Bullerbyn, som driver Bullerbyns förskola. Beslutet grundar sig på att huvudmannen inte uppfyller kraven i skollagen för att bedriva förskola.

Den 14 juni 2023 beslutade utbildningsnämnden i Norrköping kommun att återkalla Föräldrakooperativet Bullerbyns tillstånd att bedriva förskola. Bullerbyns förskola får fram till och med den 6 november 2023 på sig att avveckla verksamheten under ordnade former.

I skollagen finns krav som måste uppfyllas för att få bedriva förskola. Utbildningsnämnden är tillsynsmyndighet för de fristående förskolorna i Norrköpings kommun. Sedan 2021 har det pågått en tillsyn vid Bullerbyns förskola. Genom tillsynen har det uppmärksammats att förskolan inte bedöms leva upp till kraven som står i skollagen. Förskolans huvudman har fått möjlighet att åtgärda bristerna genom att bland annat utse en ny ägar- och ledningskrets som kan agera i enlighet med skollagens krav.

– Utredningen har visat att det fortfarande saknas kunskap och insikt i skollagen trots ny styrelse. Det finns brister i undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån detta har beslut tagits om att Föräldrakooperativet Bullerbyn inte får fortsatt tillstånd att bedriva verksamheten, säger Ingrid Cassel (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Avvecklingen sker under ordnade former och förskolan stängs den 6 november 2023.

Vårdnadshavarna till de tiotal barn som idag är inskrivna på förskolan kommer att informeras om beslutet. De kan ansöka och erbjudas plats på kommunala förskolor.

– Alla berörda vårdnadshavare kommer att få information om kommunens förskolor och hur de ansöker om förskoleplats. Vi följer våra rutiner kring placering och är måna om att både barn och vårdnadshavare ska få ett bra mottagande. Alla ska känna sig välkomna till våra förskolor, säger Mikael Wallström, biträdande utbildningsdirektör.

Kontakt

Ordförande i utbildningsnämnden
Ingrid Cassel
070-725 61 49
ingrid.cassel@moderaterna.se

Utbildningskontoret
Biträdande utbildningsdirektör
Mikael Wallström
011-15 34 20
mikael.wallstrom@norrkoping.se