Ida Björkman blir ny vård- och omsorgsdirektör

Ida Björkman Foto: Norrköpings kommun

Vi välkomnar Ida Björkman som ny vård- och omsorgsdirektör i Norrköpings kommun från och med 16 september 2023.

Ida Björkman blir ny vård- och omsorgsdirektör för Norrköpings kommun. Ida arbetar idag som vård- och omsorgschef i Kinda kommun, vilket hon har gjort sedan 2019 med ansvar för Kindas samlade socialtjänst samt hälso- och sjukvårdsorganisation. Innan dess arbetade Ida som områdeschef inom Norrköpings kommun.

  • - Jag är mycket glad över att ha fått förtroendet att leda Norrköpings kommuns vård-och omsorgsverksamhet. Det finns en tydlig idé och vision i Norrköping där kreativitet, tillit och mod lyfts fram som viktiga delar för att utveckla verksamheten för och med stadens invånare. Vård- och omsorgskontorets medarbetare och chefer är nyckelspelare för att vi ska lyckas uppnå de ambitiösa mål som är satta – jag ser fram emot arbetet vi ska göra tillsammans! Det känns bra att komma tillbaka till Norrköpings kommun, säger Ida Björkman.
  • - Jag ser fram emot att välkomna Ida Björkman som kommunens nya vård- och omsorgsdirektör. Ida har gedigen erfarenhet av att leda liknande komplexa organisationer. Vårt kontor arbetar dagligen för att tillgodose invånarnas behov samtidigt som vi strävar efter att utveckla en högkvalitativ och stabil vård- och omsorgstjänst som möter framtidens behov. Jag är mycket glad över att få välkomna Ida i den här rollen, och hon kommer även att vara ett värdefullt tillskott till kommunledningsgruppen, säger Anna Selander, kommundirektör.