Motverka isolering och främja gemenskap bland seniorer i Haga med Limpan

Publicerad

Välkommen till Haga, där det har införts en ny och viktig tjänst – Seniorkoordinator. Limpan kallas det projekt som syftar till att bekämpa isolering och ensamhet bland seniorer. Genom aktiviteter och mötesplatser arbetar Limpan för att bygga nätverk och främja gemenskapen för att minska isoleringen för äldre människor i Haga.

En seniorkoordinator är en person som ansvarar för att uppsöka seniorer som befinner sig i en isolerad situation och kan erbjuda stöd och aktiviteter för att minska känslan av ensamhet. Här arbetar seniorkoordinatorn som en kontaktlänk mellan de äldre och mötesplatser i samhället. Sedan pandemin har det identifierats ett större behov för seniorer att träffas och umgås och detta vill seniorkoordinatorn Christina Johnsen uppmärksamma.

Christina arbetar på plats i Haga och berättar om gympaaktiviteten i Haga som har blivit populärt i området. Christina och Korpen har organiserat gympatillfällen på Smedstugeplan där seniorer träffas för att kombinera aktiviteter och hitta en gemenskap. Trots att verksamheten enbart har varit igång i några veckor så har redan ett flertal seniorer anslutit och deltagit, trots att de aldrig tidigare har träffats eller pratat med varandra. Christina berättar att det är fantastiskt att se hur seniorerna har hittat glädje och gemenskap genom träningen tillsammans.

Om du vill komma i kontakt med en seniorkoordinator eller läsa mer om Limpan är du varmt välkommen att kontakta våra seniorkoordinatorer eller läsa mer via följande länk: För dig som senior - Norrköpings kommun (norrkoping.se)