Anna vinner årets cykelpris

Anna Granat, vinnare av årets cykelpris och Reidar Svedahl (L), ordförande samhällsplaneringsnämnden. Foto: Norrköpings kommun

I ur och skur, året om, cyklar Anna Granat från hemmet på Åbys höjder till jobbet på Vrinnevisjukhuset. Det är en del av den motivering som gjorde Anna till vinnare av årets cykelpris i Norrköpings kommun som under tisdagen delades ut för andra gången.

- Det här var en rolig överraskning, och jag känner mig mycket hedrad. Cyklingen betyder mycket för mig. Först och främst mår jag bra av det och ser cykelpendlingen som optimal vardagsmotion. Sen känns det också bra ur en miljöaspekt, att ha gjort ett aktivt val som minskar min egen klimatpåverkan. Självklart är det också billigare jämfört med att köra bil eller åka kollektivt. De tre delarna är någonting jag tänker på varje gång jag cyklar till/från jobbet och det sporrar mig varje gång, säger Anna Granat.

Under våren har allmänhet, näringsidkare och intresseorganisationer kunnat lämna in nomineringar till vem som ska få cykelpendlarpriset. Juryn har utgjorts av enheten för gata och trafik på samhällsbyggnadskontoret, samhällsplaneringsnämnden och Cykelfrämjandet. Tillsammans valde de en vinnare av de totalt 33 nominerade personerna.

Motiveringen för Annas vinst lydde:
I ur och skur, året om, cyklar Anna från hemmet på Åbys höjder till jobbet på Vrinnevisjukhuset. När flytten från stan gick till Åby fortsatte hon att cykla till och från jobbet och har också fått med sin man på samma spår. Ingen elcykel till hjälp utan med benstyrka och bra kondition får hon en otroligt bra vardagsmotion som fler skulle behöva.

- Anna är en lysande och inspirerande representant för Norrköpings kommuns mål att få fler invånare att cykelpendla året om. Vi har ett ständigt pågående arbete med att göra Norrköping till en ännu bättre cykelstad och cykelkommun, och att fler ska upptäcka cykeln som ett alternativ till bilen, säger Reidar Svedahl (L), ordförande i samhällsplaneringsnämnden.

Kriterierna för tävlingen var:

  • Insatserna ska vara utförda i Norrköpings kommun.
  • Vinnaren är en invånare som cykelpendlar till och från arbete, skola eller annan sysselsättning året runt. Avståndet enkel resa bör vara cirka fem kilometer.
  • Invånare som har växlat från att oftast bilpendla till att nu cykla prioriteras.
  • Om invånaren har startat initiativ till att få fler att cykelpendla, eller på annat sätt förespråkar cykel som transportsätt, vägs detta in i bedömningen.