Uppskattad sommarverksamhet får ytterligare stöd av kommunen

Kommunstyrelsen har beslutat att bevilja 200 000 kronor från Fonden för riktade insatser till KFUM för aktiviteter under sommaren 2023.

Kommunstyrelsen har beslutat att bevilja 200 000 kr från Fonden för riktade insatser till KFUM för sommaraktiviteter under 2023 i Folkparken.

- Utomhusaktiviteterna i Folkparken är mycket uppskattade och bjuder in till socialt umgänge, aktiviteter och rörelse och samlar människor från hela Norrköping. Vi är glada över att kunna ge det här stödet till KFUM:s verksamhet som bidrar till att stärka både integration och folkhälsa, säger Sophia Jarl (M) kommunstyrelsens ordförande.

KFUM kan därmed fortsätta bedriva en uppskattad verksamhet i Folkparken under hela sommaren. Totalt får KFUM 230 000 kronor  från Norrköpings kommun – tidigare har Kultur- och fritidsnämnden beslutat om 30 000 kronor i lovpengar.