Upplev Norrköping stärker kommunens attraktionskraft

Publicerad

Bild: Lisa Lindgren, tillförordnad vd, Eva Vikmång (S), vice ordförande och Alex Nejdemo (L) ordförande firar att Upplev Norrköping AB återuppstår. Foto: Norrköpings kommun.


Upplev Norrköping återuppstår och ska vara i full gång den 1 januari 2024. Bolagets fokus kommer att vara besöksnäring, turism och upplevelser som syftar till att stärka Norrköpings attraktionskraft. Lisa Lindgren, vd för Norrköping Visualisering AB är från och med 1 juni också tillförordnad vd för Upplev Norrköping fram till dess att en ny vd är tillsatt, som längst till och med 31 december 2023.


Beslutet att återstarta Upplev Norrköping AB togs av Norrköping Rådhus AB i februari i år. Bolaget ska, tillsammans med såväl externa aktörer som i egen regi, jobba med destinationsutveckling, turism, evenemang och aktiviteter som främjar besöksnäringen och stärker Norrköpings attraktionskraft som plats och destination.

– Vi har haft den politiska viljan att återstarta Upplev Norrköping. Det finns så många fördelar med att driva den här typen av verksamhet i bolagsform, eftersom det krävs snabba beslutprocesser och ett nära samarbete med privata aktörer. Besöksnäringen och den lokala tillväxten är en viktig fråga för kommunen och Upplev Norrköping blir en viktig strategisk part i arbetet att stötta näringslivet, säger Alex Nejdemo(L), styrelseordförande i Upplev Norrköping.

I Upplev Norrköpings samlas kompetens inom områden som attraktion, besöksnäring och evenemang på ett och samma ställe. Under hösten ska en ny affärsplan tas fram och verksamheten startar fullt ut vid årsskiftet 2023/2024.

– Det känns inspirerande att få var med i uppstartsfasen av Upplev Norrköping. Uppdraget är att stödja styrelsen i att återstarta bolaget med fokus på besöksnäring, turism, upplevelser och samverkan. Upplevelseindustrin och samverkansplattformar för tillväxt har präglat min yrkesbakgrund i olika roller, det är förstås erfarenheter jag tar med mig in i rollen som tillförordnad vd för Upplev Norrköping, säger Lisa Lindgren.

Norrköping Rådhus AB lämnar under 2023 ett verksamhetsbidrag på 3 miljoner kronor till Upplev Norrköping AB.

Rekrytering av vd till Upplev Norrköping sker under hösten 2023.