Nyheten är äldre än 11 månader och kan innehålla inaktuell information.

Verksamhetsformen allergianpassad förskola upphör

Publicerad
Snuvig flicka håller i en bukett maskrosor.

Beslut har fattats att avveckla allergianpassad förskola som verksamhetsform i Norrköpings kommun. Istället för att allergianpassa utvalda förskolor ska samtliga förskolor i Norrköping kunna erbjuda allergiförebyggande miljöer.

Beslutet om att allergianpassad förskola ska upphöra har fattats av utbildningsdirektören i samråd med verksamhetschefer för förskola, enhetschef för Barn- och elevhälsans medicinska insats och specialistläkare inom allergi och medicinskt stöd.

Bakgrunden till beslutet är att samtliga förskolor ska arbeta allergiförebyggande och enligt skollagen ta hänsyn till alla barn och deras behov. Varje rektor ansvarar för att fördela resurserna på förskolan efter barnens olika förutsättningar och behov.

På förskolorna arbetar rektorer och personal med förebyggande insatser för att skapa trygghet för barn med allergier. Rektor ansvarar för att personalen har den utbildning som krävs för att hantera allergiska reaktioner.

Norrköpings förskolor följer Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider i förskolan. Det innebär att alla barn ska kunna erbjudas en allergiförebyggande miljö oberoende av förskola. Detta gäller främst baslivsmedel som mjölk, ägg och fisk. Allergiska barn ska inte utsättas för direkt eller indirekt kontakt genom luftburen exponering eller direkt kontakt med födoämnen de är allergiska mot. Jordnötter, hasselnöt eller andra nötter ska inte förekomma på någon förskola.

Norrköpings kommun kommer avveckla allergianpassad förskola under ordnade former fram till och med januari 2024.

Kontakt

Norrköpings kommuns kontaktcenter
011-15 00 00
norrkoping.kommun@norrkoping.se