Förslag om vägföreningar beslutas i augusti

Publicerad

Vårens utredning om kommunens övertagande av huvudmannaskap över den allmänna platsen i några utpekade vägföreningar har nu genomförts. Utredningen har landat i ett förslag som kommunfullmäktige beslutar om den 28 augusti.

Beslutsunderlaget är framtaget och kommer att presenteras för kommunstyrelsen den 14 augusti.

Frågorna som har utretts är:

  • Hur ser möjligheterna ut för att kommunen ska ta över huvudmannaskapet för allmän plats i hela eller delar av ett antal större vägföreningar?
  • I vilka geografiska områden har kommunen ett intresse av att ha huvudmannaskap över den allmänna platsen?
  • Hur ska drift i form av underhåll av vägar, grönytor och parker säkerställas under tiden fram till ett övertagande? Detta gäller de utpekade områden som är aktuella för ett övertagande enligt punkt 1 ovan.