Johan von Below blir ny säkerhetschef

Publicerad

Bild: Johan von Below


Vi välkomnar Johan von Below som ny säkerhetschef för Norrköpings kommun från och med 16 september 2023.

Johan von Below blir ny säkerhetschef för Norrköpings kommun. Johan arbetar idag som chef för beredskap och säkerhet inom Luftfartsverket. Johan har en lång bakgrund både som ordningspolis samt som officer och som flygstridsledare inom Flygvapnet.

- Jag är mycket glad över att komma till Norrköpings kommun. Jag har alltid haft ett stort fokus på att arbeta förebyggande med säkerhet och att skapa trygghet för invånare, kund och organisation. Jag ser fram emot att tillsammans med organisationen utveckla och säkerställa kommunens trygghet, risk- och beredskapsarbete, säger Johan von Below.

- Jag är glad att välkomna Johan von Below till Norrköpings kommun. Med sin omfattande erfarenhet inom säkerhets- och beredskapsfrågor är han väl rustad för de utmaningar som vår kommun står inför. Det är viktigt att det finns starka samarbeten, gemensamma rutiner och processer som dagligen säkerställer tryggheten för våra medborgare och medarbetare, säger Anna Selander, kommundirektör.

Johan börjar sin tjänst den 16 september.