Nytt arbetssätt ska få fler i sysselsättning

De senaste åren har behovet av ekonomiskt bistånd minskat drastiskt i Norrköpings kommun. Genom att starta en ny enhet, arbetsförberedande insatser, tas ännu ett steg för att få fler personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i sysselsättning.

– Det finns många personer med outnyttjad kompetens som med motivation, kompetensutveckling och hjälp med matchning kan rustas för klivet in på arbetsmarknaden. Med de arbetsförberedande insatser som vi i verksamheten identifierat tror och hoppas vi att det kan bidra till kompetensförsörjningen. Det blir en win win för alla, individen, arbetsmarknaden och samhällsekonomiskt, säger Linda Uller, verksamhetschef för ekonomiskt bistånd på kompetensförsörjningskontoret.

Insatserna som kompetensförsörjningskontoret har gjort de senaste åren har varit effektiva. På sju år har andelen mottagare av ekonomiskt bistånd minskat från 7,9 procent till 3,9 procent år 2022.

– Vi lägger mer tid på det vägledande arbetet och har blivit bra på att rusta och motivera våra klienter, säger Linda Uller.

Förhoppningen är att den nya enheten ska nå nya målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, genom ett förfinat arbetssätt inom både arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd.

– Vi har redan många arbetsförberedande insatser, men vi vill bli bättre och det är viktigt att vi når alla som är i behov av det, säger Sara Gernandt, enhetschef för arbetsförberedande insatser.

Det nya arbetssättet är inspirerat av dansk forskning om sysselsättning, som visar vad som har bäst effekt för individen och har tagits fram av verksamheten i samarbete med ansvariga politiker.

– Vi ser redan i dag goda resultat av anställningar med stöd, första kvartalet 2023 visade att 60 procent av de som slutat sina anställningar gått vidare med arbete eller studier, med den här arbetsmodellen är förhoppningen att ännu fler får rätt förutsättningar för att klara av det, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i kompetensförsörjningsnämnden.