Skolformen grundsärskola och gymnasiesärskola får nytt namn

Publicerad

Från den 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. De nya bestämmelserna innebär att grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter namn.

Ändringarna i skollagen gäller från den 2 juli 2023 och innebär att:

  • grundsärskolan byter namn till anpassade grundskolan
  • gymnasiesärskolan byter namn till anpassade gymnasieskolan
  • komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå byter namn till komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå
  • uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning
  • benämningen träningsskola tas bort

Även elevens val tas bort i anpassade grundskolan. Denna tid fördelas i stället på andra ämnen och ämnesområden.

Norrköpings kommun uppdaterar informationen på interna och externa webbplatser utifrån de nya bestämmelserna under sommaren och hösten.

Läs mer på Skolverkets webbplats: Nya namn på vissa skolformer och stärkt utbildning