Lagerlundaparken invigd

Publicerad

Bild: Pumptruckbanan i Lagerlundaparken. Foto: Norrköpings kommun.

Idag onsdagen den 5 juli invigdes den upprustade Lagerlundaparken. Under våren har det byggts en så kallad pumptrack, lekmiljön har renoverats och utökats och nya belysta umgängesytor har tillkommit som gör parken till en plats för hela familjen att vistas på.

Syftet med projektet har varit att utveckla Lagerlundaparkens funktion som stadsdelspark, det vill säga att kunna erbjuda fler aktiviteter som gör att fler vill stanna i parken en längre tid men också locka besökare från andra stadsdelar.

–Vi vet att det tidigare brandkårstemat i lekmiljö har varit uppskattat. Vi har därför utgått ifrån den färgglada träbrandbil som finns i parken och kompletterat med fler lekredskap på temat. Även växtligheten går i samma röd-gula tema, det blir fler blommande träd och buskar och växter med sprakande höstfärger, säger landskapsarkitekt Karin Ingemansson, Norrköpings kommun.

Det har planterats 12 nya avenbokar i två alléer, en kompensationsåtgärd för de almar som togs ner längs Ingelstagatan förra året. Centralt i parken finns en mötesplats med grill och flera bänkbord.

–I Lagerlundaparken finns nu Norrköpings första asfalterade pumptrack, en cykelslinga med kullar som fungerar för såväl cyklar som kickbikes. Den hoppas vi kan locka även de lite äldre barnen och ungdomarna till parken, säger Karin Ingemansson.

Följande har varit med i förnyelsen av Lagerlundaparken:
Landskapsarkitekt - White arkitekter
Projektering pumptrack - Rullform
Entreprenör - Spectra Sverige