Beta på kommunens marker

Publicerad

På grund av den rådande torkan är det foderbrist i många delar av landet. Därför kan man ansöka om att få ha sina betesdjur på kommunens marker.

Betesmarkerna i Norrköpings kommun varierar stort där storleken på betesmarkerna skiftar från cirka 4 till 50 hektar. De stängslade betena är upptagna, men det finns kvar kommunal mark som kommunen under året kan upplåta gratis ifall du har möjlighet att själv ordna med stängsel. Kommunen kan även stötta med utkörning av dricksvatten en till två gånger i veckan.

Du kan även anmäla framtida intresse om du har betesdjur och gärna betar i kommunens värdefulla naturområden. Då det tyvärr har varit fel på tidigare formulär för intresseanmälan på webben får ni gärna inkomma på nytt om ni redan har skickat in en ansökan.

Läs mer och skicka in en intresseanmälan här

Läs mer om betesförmedlingen på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats