Så arbetar Norrköpings kommun efter den senaste tidens våldsbrott

Yvonne Thilander, tf kommundirektör och Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande

Med anledning av den senaste veckans våldsbrott i Norrköping höll Norrköpings kommun en pressträff under torsdagseftermiddagen. Under pressträffen presenterades de åtgärder kommunen vidtar.

– Det som hänt den senaste veckan oroar inte bara Norrköpings invånare utan också mig. Norrköping är en av många kommuner i Sverige som drabbas av allvarliga våldsbrott så som skjutningar och sprängningar, och som kommun måste vi arbeta långsiktigt och proaktivt för att trygga våra invånare. I första hand är dessa händelser en polisiär fråga, och det är polisens ansvar att upprätthålla lag och ordning, men det är viktigt att våra invånare känner sig trygga i sin stad, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Norrköpings kommun vidtar flera åtgärder för att stärka sitt trygghetsfrämjande arbete:

  • Socialjouren förstärks, och det är dit man kan vända sig om man är orolig. Det finns kontakt att få dygnet runt. Under kontorstid når man socialkontoret via kontaktcenter på telefonnummer 011-15 00 00, och efter kontorstid når man socialjouren på telefonnummer 011-15 22 83.
  • Utbildningskontoret kontaktar familjer med barn som tillhör kommunal skolverksamhet och som bor i de utsatta områdena och erbjuder stöd.
  • Enligt polisens önskemål har kommunen ökad närvaro i områden som bedöms ha störst behov.
  • En extra väktarresurs tillsätts från torsdag kväll till och med måndag, därefter görs ny bedömning.

– Utöver dessa punktinsatser fortsätter vi givetvis att arbeta med ett långsiktigt trygghetsskapande. Vi har en god samverkan med polisen, och via det brottsförebyggande arbetet SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) arbetar vi för att förhindra och förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet. Vi erbjuder också föräldrastöd och stadsplanerar med trygghetsaspekten i fokus, säger Sophia Jarl.

Sedan ett par månader tillbaka har Norrköpings kommun en mer strukturerad organisation för att hantera akuta händelser, så kallad Tib (tjänsteperson i beredskap). Tjänstepersonen i beredskap är den första kontaktvägen in till kommunen för till exempel räddningstjänst och polis för inkommande larm dygnet runt. Denna funktion finns för att säkerställa att händelser som berör eller kan komma att beröra kommunen blir omhändertagna dygnet runt.