Tillsyn av gatubelysningen inom Norrköpings kommun

Publicerad

Mellan augusti och oktober kommer gatubelysningen i Norrköping att ses över, vilket innebär att belysningen kommer att vara tänd dagtid för inspektion. Syftet är att åtgärda eventuella fel, såsom mörka lampor. Arbetet påverkar inte framkomligheten.