Välkommen till skolstart 2023/2024

Publicerad
pennor och sax

Höstterminen 2023 börjar den 16 augusti för grundskolan och den 17 augusti för gymnasieskolan. Förskolorna går samtidigt in i ett nytt verksamhetsår. Vi välkomnar alla Norrköpings barn och elever tillbaka efter sommaren!

Samlad information inför skolstarten

På sidan Terminsstart på norrkoping.se hittar du information om skolskjuts, busskort, hur du anmäler specialkost eller ansöker om ledighet, lämnar in schema med mera. Kort sagt – där finns allt du behöver veta inför skolstarten!

Du som är myndig elev eller vårdnadshavare behöver apparna IST Home och Skola24

Apparna kompletterar varandra med olika funktioner. De finns att ladda hem från App Store eller Google Play och du använder e-legitimation för att logga in. För att använda apparna behöver du en iPhone, iPad eller en Android-mobil, läsplatta.

När du laddar hem appen ska du välja inloggningsportal: Norrköping.

Du använder IST Home Skola för att:

  • Lämna in tider till förskola och fritidshem
  • Frånvaroanmäla till förskola och fritidshem
  • Anmäla ledighet till förskola och fritidshem
  • Anmäla tillfälliga schemaändringar till förskola och fritidshem
  • Uppdatera kontaktuppgifter
  • Titta på betyg
  • Hitta skolans läsårskalender
  • Länk till omdömen

Du använder Skola24 för att:

  • Frånvaroanmäla till grundskola och gymnasieskola
  • Se ditt barns skolschema

Läs mer om IST Home Skola och Skola24 på norrkoping.se

Så fungerar förskolan

På sidan Så fungerar förskolan på norrkoping.se hittar du information om Norrköpings förskolor, olika typer av förskoleplatser, närvarotid och schema, hur du anmäler frånvaro, hur du ansöker till förskola, hur du gör för att byta eller säga upp din plats och mycket mer. Här finns också information om hur det fungerar med avgifter och fakturor.

Dina fakturor ser du när du loggar in på Mina sidor, som finns under E-tjänster på kommunens webbplats. Du kan endast se fakturorna om du är fakturamottagare.

Så fungerar förskolan

En extra studiedag för förskolan från och med verksamhetsåret 2023/2024

Förskolan har från och med i år 5 studiedagar per verksamhetsår. Detta innebär en extra studiedag jämfört med verksamhetsåret 2022/2023.

Du som har behov av barnomsorg under studiedagarna har rätt till det. Kom ihåg att anmäla tillsynstider via IST Home i så god tid som möjligt.

Digitala blanketter från elevhälsan från och med i höst

Från och med läsårsstarten i augusti 2023 kommer vårdnadshavare få blanketter från elevhälsan i digitalt format via e-post istället för blanketter i pappersform.

Skolskjuts och busskort – Res kostnadsfritt med Östgötatrafiken fram till och med den 23 augusti om ditt busskort är försenat

Skolskjuts är kostnadsfria resor till och från skolan. Det kan vara resor med skolbuss, allmän kollektivtrafik eller skoltaxi. Resor till och från fritidshem och förskola har föräldrarna ansvar för.

Om ditt barn har rätt till busskortet men kortet inte har kommit i tid till skolstart kan det vara bra att veta att elev som är berättigad till läsårsbiljett får resa med Östgötatrafiken utan biljett som längst till och med den 23 augusti. Du hittar mer information om skolskjuts och busskort på vår hemsida.

Skolskjuts och busskort för grundskola och anpassad grundskola

Elevresor, reseersättning och busskort för gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Vi ser fram emot ett spännande och lärorikt år tillsammans!