Klockaretorpsparken ska förnyas

Publicerad

Den 16 augusti mellan klockan 15 och 18 kommer Norrköpings kommun finnas på plats tillsammans med Omnigym för att berätta om utvecklingen av parken och det tillfälliga gymmet som kommer placeras där under sommaren och hösten.

Projektets syfte är att utveckla den befintliga stadsdelsparken i Klockaretorpet med fokus på lek, trygghet, jämlikhet och hälsa. Medan parken rustas upp så kommer det finnas ett tillfälligt gym från Omnigym på besök i parken där en kan träna kostnadsfritt och njuta av naturen.

Inte långt ifrån Klockaretorpsparken har Borgsmo idrottsplats, cirka 14 minuters promenad, nyligen rustats upp med nya aktivitetsytor. Där finns löparbanor, utegym och en hinderbana att träna på när Klockaretorpsparken sedan står färdig våren 2024.

Konstprojekt tillsammans med ungdomar

I projektet ingår konstnärlig gestaltning genom projektet FRIRUM. Konstnären Ruben Wätte har tillsammans med en grupp ungdomar från Klockaretorpet tagit fram en planering för en ny mötesplats i parken. Utgångspunkten har varit att lyfta unga tjejers plats i det offentliga rummet. Platsen ska bidra till att alla ska kunna känna sig trygga och fria.

Detta tillkommer i parken:

 • Lekmiljön ska få en ny del som kommer erbjuda tillgängliga lekfunktioner. Leken kommer att ha temat djur och natur och uppmärksamma platsens unika isräfflor i intilliggande naturområde.
 • Ny belysning längs med gång- och cykelstråk och på utvalda platser.
 • Nya sittplatser för möten och vila.
 • Ett generöst trädäck för solhäng.
 • Ny växtlighet som träd och buskar som skänker skugga och ger parken fina upplevelsevärden.
 • Förbättrade ytor för rörelse och sport.
 • Konstnärlig gestaltning i form av en ny mötesplats.
 • Hundrastgården förbättras.

Detta har redan genomförts:

 • Nytt konstgräs i multiarenan.
 • Lökplantering på fem olika platser i parken.
 • Röjning av skogsområdet längs med gång och cykelvägar.

Läs mer om projektet här:

Vi förnyar Klockaretorpsparken, byggprojektsida