Nytt kontor ska ge snabbare resultat i kommunen

Publicerad

Den 1 januari startas ett nytt kontor inom Norrköpings kommun. Tillväxt- och utvecklingskontorets uppdrag blir att ge kommuninvånare service, öka Norrköpings attraktionskraft och förbättra kommunens utvecklingsförmåga såväl inom organisationen som tillsammans med andra parter.

Beslutet att bilda det nya kontoret har fattats av kommunstyrelsen och är en del av en större organisationsförändring inom Norrköpings kommun. Under våren har en projektorganisation tagit fram förslag för att vässa och utveckla den kommunala organisationen. Att tydliggöra mandat och hitta effektivare processer har varit ledord för utvecklingsarbetet.

– Vi gör de här förändringarna för att genom goda samarbeten i vardagen få till en högre och mer kvalitativ leverans till Norrköpingsborna. Ett övergripande mål för tillväxt- och utvecklingskontoret är att vi ska använda våra resurser på ett effektivare sätt genom nya samarbeten samt att skapa utrymme för utveckling och innovation, säger Anna Selander, kommundirektör.

Tillväxt- och utvecklingskontoret rymmer frågor inom attraktionskraft och näringsliv samt idrott, kultur och fritid. I det nya kontoret ingår också personer som arbetar med kommunikation, Kontaktcenter samt digitalisering och samverkan. Ett innovationslabb skapas för att utveckla nya sätt att leverera välfärd och samhällsservice på, det handlar både om nya arbetssätt och att digitalisera vissa moment.

– Vi har nu fattat beslut om en ny organisation där Norrköpings kommun flyttar fram sina positioner när det kommer till god och tydlig service gentemot företag, föreningar och invånare. Att ta tillvara alla förutsättningar som finns i Norrköping och därmed säkra tillväxten är det primärt viktigaste för vår kommunala organisation. Jag bedömer att den nya organisationen har goda förutsättningar att aktivt bidra till det, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommundirektörens kontor blir en ny funktion närmast den högsta kommunledningen som rymmer bland annat kansli, ekonomi- och styrning, personal, säkerhet och de kommunala bolagen.

I översynen av organisationen har ansvarsområden som tangerar och delvis går in i varandra också setts över. Det handlar framför allt om hantering av arrenden, avtal, uthyrning av lokaler och liknande. Hela detta samlade ansvar samlas på samhällsbyggnadskontoret efter årsskiftet.