Problem att logga in i appen Skola24

Publicerad
Uppdaterad 28 augusti 2023

Driftstörningen som påverkade inloggningen i appen Skola24 under vecka 33-34 är nu avhjälpt.

Du loggar nu in i appen Skola24 med inloggningsmetoden - E-legitimation (BankID) - BankID på denna enhet.

Inloggning appen Skola24

1. Hämta hem appen Skola24 (den med grön ring)
2. Välj Logga in
3. Välj inloggningsportal Norrköping och klicka på Logga in
4. Välj inloggningsmetod – E-legitimation (BankID) – BankID på denna enhet
5. Ange ditt personnummer
6. Klicka på Starta legitimering
7. Svep bort sidan och klicka på BankID-appen
8. Ange ditt lösenord
9. Svep bort sidan och klicka på appen Skola24

Under driftstörningen (som nu är avhjälpt) var appen Skola24 tillgänglig för vårdnadshavare med den tillfälliga inloggningsmetoden ”BankID på annan enhet".

Inloggning Skola24-webben

Inloggning på Skola24-webben har fungerat hela tiden. Här kan du som vårdnadshavare logga in och till exempel frånvaroanmäla ditt barn: https://skola24.se/

Välj domän: norrkoping-sso.skola24.se
Logga in med BankID.

Skärmdump inloggning Skola24-webben.

Välj domän norrkoping-sso.skola24.se när du loggar in på Skola24-webben.