Spårarbete startar vid Resecentrum – bussar ersätter spårvagnar

Publicerad

Spårvagnsspår och spårväxlar vid Resecentrum är slitna och ska bytas ut. Arbetet inleds måndagen den 28 augusti och beräknas pågå under sju veckor. Under den perioden kan inte spårvagnar passera, all spårvagnstrafik från Södertull och norrut ersätts av buss.

– Det är i kurvan framför centralstationsbyggnaden och vid Aurorerondellen i Norra Promenaden, i höjd med den västra infarten till Resecentrum, som spår och växlar kommer att bytas ut. Bil- och busstrafik kommer att kunna köra förbi Resecentrum under arbetet men med begränsad framkomlighet. Räkna med att det tar längre tid än vanligt eftersom en körfil är avstängd. Mitt tips är att köra en annan väg om möjligt, säger Gustav Flodén, enhetschef på samhällsbyggnadskontoret med ansvar för spårvägen.

En gemensam busslinje kommer under tiden att ersätta linje 2 och 3. Bussen trafikerar följande hållplatser: Södertull – Spiran – Knäppingsborgsgatan – Rådhuset (mot resecentrum) – Norr Tull – Matteusskolan – Marielund – Hagaskolan – Breda vägen – Sandbyhov – Rågången – Slåttergatan – Eneby centrum – De Geersgatan – Heleneborgsgatan – Fridvalla. Se mer information på Östgötatrafikens webbplats och i Östgötatrafikens app.

– Vi kör ersättningsbussarna med samma turtäthet men bussarna rymmer inte lika många passagerare som spårvagnarna så det kan bli trångt på vissa avgångar. Vi kör med allt vi har, men var ute i god tid. Vissa hållplatser kommer också att flyttas och färdvägen för ersättningsbussen skiljer sig från de vanliga spårvagnslinjerna, säger Mattias Näsström, biträdande trafikchef vid Östgötatrafiken.

Förutom att byta ut växlar och spår, kommer också anpassningar för synskadade att göras vid övergångsstället framför centralstationsbyggnaden för att synskadade ska få en enklare och säkrare trafikmiljö.

Under året kommer fler underhållsarbeten att göras av spårvagnsspåren:

  • Från den 16 oktober till och med den 25 oktober görs arbeten vid Vägträffen och Kneippen. Då ersätts spårvagnstrafiken av bussar på linje 3 mellan Södertull och Klockaretorpet.
  • Från den 10 december till mars 2024 byts spåren ut mellan Folkets park och Klockaretorpet, buss ersätter spårvagnen på sträckan.