Spårarbete vid Resecentrum med start måndag 28 augusti

Publicerad

Spårväxlar och spår vid Resecentrum är slitna och ska bytas ut. Under arbetets gång kan inte spårvagnar passera, all spårvagnstrafik från Söder tull och norrut ersätts av buss.

Spåret som berörs ligger i kurvan framför centralstationsbyggnaden och vid Aurorerondellen i Norra Promenaden, i höjd med den västra infarten till Resecentrum.

Bil- och busstrafik kommer att kunna köra förbi Resecentrum under arbetet men med begränsad framkomlighet. Räkna med att det tar längre tid än vanligt eftersom en körfil är avstängd, välj om möjligt en annan väg. Följ anvisningar på plats och håll hastigheten.

Arbetet börjar måndagen den 28 augusti och beräknas pågå under sju veckor. Främst kommer arbete ske dagtid men kan även ske kvällar och helger. Störande ljud kan förekomma under arbetets gång.

All information om ersättningsbussar, avgångs- och ankomsttider hittar du i Östgötatrafikens app.

Kartbild med markeringar som visar var spårarbete ska ske vid Resecentrum. 

Kartbild med markeringar som visar var spårarbete ska ske vid Resecentrum. Klicka på bilden för att se den i större storlek.