Rollspel och gruppsamtal får våldsutövare att sluta

Publicerad

– Vid våld i nära relationer ligger allt ansvar hos våldsutövaren, alltid. Det stöd vi erbjuder handlar om verktyg för att ändra sitt beteende och hitta andra sätt att hantera sina känslor, berättar Marie Bohlin Karlsson, gruppledare på Frideborg.

Anna Almlöv och Maire Bohlin Karlsson

Anna och Marie berättar om Frideborgs arbete mot våld i nära relationer.

Frideborg har som mål att alla former av våld i nära relationer ska upphöra.

Första gången du kommer till Frideborg får du träffa en behandlare, lyssna på information om verksamheten och se lokalerna. Du behöver inte själv dela med dig av något, du kan till och med vara anonym.

– Det ger ett tryggt och välkomnande första intryck. Vi visar att det finns stöd att få här, säger Anna Almlöv, socialpedagog på Frideborg.

Olika former av våld

På väggarna sitter stora affischer som beskriver olika sätt som våld kan utövas. Aggressivt kroppsspråk, nedsättande kommentarer, kontrollerande beteende är några exempel på psykiskt våld. Det nämns också fysiskt, sexuellt, materiellt och latent våld.

– Vi har en övning som vi gör med en del, ett rollspel som speglar en vanligt förekommande situation. De får sitta i passagerarsätet när medarbetaren som kör får ett aggressivt utbrott över något som sker i trafiken. När föraren gapar svordomar, gör snabba svängar och slår i ratten blir det väldigt skrämmande för den som sitter bredvid, berättar Marie.

Stöd för ändra sitt beteende

Både kvinnor och män utövar våld i nära relationer, och den som vill ändra sitt beteende av olika anledningar har möjlighet att söka stöd hos Frideborg.

– Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Vi har erbjudit stöd till våldsutövare länge, men det har nyligen blivit ett lagkrav att alla kommuner ska erbjuda detta. Vi ser det som en självklar del i arbetet mot våld i nära relationer, och alla som utövar våld är välkomna till oss för att få stöd, förklarar Anna.

– Det är inte ovanligt att du kommer hit för att din partner säger att det är slut om det inte blir en ändring, eller att flera tidigare relationer tagit slut på grund av ditt beteende, säger Marie.

Har du frågor eller behöver stöd?

Om du har frågor om våld i nära relationer eller behov av stöd – vänd dig till Frideborg direkt:

Frideborg finns här för dig som:

  • utsatts för våld
  • använt våld
  • upplevt att en förälder utsatts för våld

Läs mer på norrkoping.se/frideborg