Nu kan Norrköpingsborna lämna e-förslag direkt på kommunens webbsida


Publicerad
Bild på mobiltelefon och e-förslag.

Den 1 september 2023 inför Norrköpings kommun e-förslag, som innebär att allmänheten kan lämna sina förslag direkt på kommunens webbsida. I och med det försvinner möjligheten att lämna medborgarförslag till kommunen.

Med e-förslag kan kommuninvånarna lämna förslag över något som de anser kan utvecklas eller införas inom kommunens verksamhet och ansvarsområde. Andra kommuninvånare kan sedan rösta på förslaget. Når ett förslag 200 röster lämnas det till politikerna för beslut.

– Goda förslag från kommunens invånare bidrar till att vår verksamhet förbättras och utvecklas. Vi vet också att Norrköpingsborna är engagerade i sin kommun och har många bra idéer och genomtänkta förslag. Dessa vill vi givetvis ta del av. Med e-förslag får vi ett lättillgängligt och smidigt verktyg som gör det möjligt att både lämna och stödja ett förslag. Det är väldigt bra att vi nu är framme och kan lansera e-förslag i Norrköpings kommun, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

E-förslag kommer från den 1 september att kunna lämnas via kommunens webbsida. Den som vill lämna ett förslag loggar in på kommunens e-tjänster med bank-id och skriver där sitt förslag i ett formulär. Efter granskning publiceras förslaget på kommunens webbsida och andra kommuninvånare kan då rösta på det. Ett förslag publiceras i 60 dagar och om förslaget under denna tid nått 200 röster eller fler överlämnas det till ansvarig nämnd eller kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Alla som är folkbokförda i Norrköpings kommun får lämna eller rösta på ett e-förslag. Även barn, ungdomar och personer som inte har kommunal rösträtt får lämna eller rösta på ett e-förslag.

Samtidigt som e-förslag införs upphör medborgarförslag i kommunen. Medborgarförslag infördes i Norrköping år 2005 och har varit ett uppskattat sätt för kommuninvånarna att lämna in idéer till kommunen.

– Jag tror och hoppas att e-förslagen blir ett lyft för Norrköping och att det kommer att främja kommuninvånarnas engagemang och delaktighet i vår kommun, säger Sophia Jarl (M).

Läs mer om e-förslag här:

E-förslag i Norrköpings kommun