Presskonferens efter söndagens brand i centrala Norrköping

Tony Georgson, Norrköpings kommun, Frida Braf, polisen och Per Nisser, Räddningstjänsten Östra Götaland. Foto: Norrköpings kommun

Under söndagseftermiddagen hölls en presskonferens med anledning av den brand som bröt ut i centrala Norrköping under söndagsmorgonen. Omkring 150 personer fick evakueras och ett par personer fick föras till sjukhus, dock utan allvarliga skador. Branden är nu släckt. Under presskonferensen deltog representanter från polis, räddningstjänst samt kommun.

Under presskonferensen berättar Frida Braf, chef lokalpolisområde Norrköping, att polisen under dagen genomfört ett 30-tal förhör. Två personer är gripna och förundersökningen är överlämnad till åklagare.

– Nu väntar vi på att genomföra den tekniska undersökningen som kommer bli en viktig pusselbit i förundersökningen. Vi har haft en god samverkan med Norrköpings kommun, räddningstjänst och ambulans vilket är avgörande för att vi ska lyckas, säger Frida Braf.

Polisen kommer framåt jobba med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Som polisiär resurs kommer man bland annat ta hjälp av tekniska hjälpmedel som fast kameraövervakning samt drönare.

  • – Vi förstår att det finns en oro och vi gör allt vi kan för att man ska känna sig trygg med de åtgärder vi vidtagit och kommer vidta framåt, säger Frida Braf.
  • Norrköpings kommun arbetade inledningsvis med att hitta en lämplig lokal för de evakuerade. Med hjälp av Svenska kyrkan används nu Matteuskyrkans församlingslokal som mötesplats för de drabbade. Där har flertalet informationsmöten hållits för de drabbade under dagen.

– Vi har från kommunens håll bland annat lokaliserat om det finns boende i det drabbade huset som är i behov av hemtjänst och medicin, samt haft socialjouren på plats i samlingslokalen. Omhändertagandet av de evakuerade har varit bra, och nu måste det säkerställas att fastighetsägare med hjälp av försäkringsbolag hittar andra boenden kortvarigt men också framåt, men ingen kommer sakna bostad, säger Tony Georgson, tjänsteperson i beredskap på Norrköpings kommun.

Från Räddningstjänsten Östra Götaland berättade den regionale räddningsledaren Per Nisser om hur arbetet fortlöpt under dagen med bekämpning av brand samt evakuering av de boende.