Så arbetar Norrköpings kommun efter söndagens brand i centrala Norrköping

Efter söndagmorgonens brand i ett flerfamiljshus i centrala Norrköping då omkring 150 personer fick evakueras har Norrköpings kommun vidtagit flera åtgärder för att stötta de drabbade.

– Som kommundirektör känner jag oerhört för de många personer som är drabbade av morgonens brand och som nu tvingas bli evakuerade från sina hem. Vi som kommun har en nära dialog med både polis och räddningstjänst och vår tjänsteperson i beredskap fångar upp vad vi som kommun kan hjälpa till med sett till de behov som nu finns, samtidigt som vi också aktiverar ett eget arbete. Vi måste bland annat se över om det finns personer som är i behov av hemtjänst i fastigheten samt om det finns familjer med barn som tillhör kommunal skolverksamhet, säger Anna Selander, kommundirektör.

– Det är viktigt att vi låter polisen hantera detta ärende och utreda vad som orsakade branden. Jag vet att det florerar olika uppgifter och rykten om detta, men det är ingenting jag vill kommentera. Vi får fakta fortlöpande från polisen och jag avvaktar deras arbete. Det viktigaste nu är att de som drabbats av branden får det stöd de behöver, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Samtidigt som polisen hanterar detta ärende arbetar Norrköpings kommun parallellt med olika stöttande åtgärder. Bland annat handlade det initialt om att stötta räddningstjänsten med att hitta evakueringslokaler för de omkring 150 personer som behövde lämna sina hem. I dialog med Räddningstjänsten beslutades att öppna upp närliggande Matteuskyrkan i ett första skede, och se till att de som samlas där får förtäring och möjlighet att ventilera sina tankar.

– Socialjouren är på plats för att tillsammans med polis och sjukvård fånga upp de personer som är i behov av stöd, och vi har aktiverat kommunens krisstöd för att förstärka den resursen ytterligare. Under dagen kommer jag att ha kontinuerlig dialog med räddningstjänst och andra aktörer för att se hur vi som kommun kan stötta upp på bästa sätt, säger Tony Georgson, tjänsteperson i beredskap Norrköpings kommun.