Norrköpings kommun tackar för allt stöd till de som drabbats av branden

Bild: Mostphotos

Omkring 150 personer fick evakueras efter den brand som utbröt i ett flerfamiljshus i centrala Norrköping under söndagsmorgonen. De evakuerade fick hastigt lämna sina hem utan möjlighet att få med sig personliga tillhörigheter. Många har visat engagemang för att säkerställa att de drabbade får den hjälp de behöver i deras utsatta situation.

- Jag blir varm och glad över att se hur människor sluter upp kring varandra i stunder av kris. Förutom kommunens egna verksamheter har till exempel Svenska kyrkan bidragit med både lokaler och personal, privatpersoner har erbjudit att skänka kläder och hygienartiklar, lokala bostadsbolag har erbjudit evakueringsinsatser och privata näringsidkare har på olika sätt erbjudit hjälp. Det är tydligt att Norrköping är en kommun med fantastiska invånare som ställer upp för sina medmänniskor och jag vill rikta ett stort tack till alla, säger Anna Selander, kommundirektör.

I Norrköpings kommun fortlöper det trygghetsskapande arbetet för att Norrköping ska vara en trygg och välkomnade stad för såväl invånare som besökare.

- Det trygghetsskapande arbetet är något vi ständigt arbetar med, utvärderar och utvecklar. Vid händelser som denna blir jag extra glad över att se det goda samverkansarbetet som finns mellan oss som kommun, polis, räddningstjänst och civilsamhället. En kommun behöver många goda krafter och det är tydligt att det finns här i Norrköping, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.