Norrköpings nya hamndel är invigd

Bengt Sand, Styrelseordförande Norrköpings Hamn, Reidar Svedahl, Kommunalråd, Norrköpings Kommun, Henrik Åkerström, VD, Norrköpings Hamn. Foto: Andreas Carlsson

Publicerad

Torsdagen den 7 september invigdes en ny hamndel i Pampushamnen. Hamnen har redan idag en stor kapacitet men i och med utbyggnaden och den fortsatta utvecklingen blir hamnen ännu bättre. Med plats för större fartyg, ökade godsvolymer och en ännu effektivare logistik gynnas hela regionen. Det kommer att bidra till regional tillväxt och ökad konkurrenskraft.

Det är dock inte bara hamnen som har utvecklats. Parallellt med investeringarna i hamninfrastrukturen så har Trafikverket och Norrköpings kommun investerat i en elektrifierad järnvägsförbindelse till Pampusterminalen. Trafikverket bygger nu även en ny godsbangård i anslutning till hamnen.

- Norrköpings geografiska läge har möjliggjort stadens resa till att bli ett av Sveriges starkaste logistiknav, där vi som hamn är en viktig hörnsten, säger Magnus Grimhed marknads- och försäljningschef på Norrköpings hamn. Norrköpings Hamns styrka är att vi har en bra balans i våra godsflöden och mellan import och export. Våra framgångar speglar våra kunders framgångar och den här regionens styrka, avslutar Grimhed.

Fakta om hamnutvecklingen

  • Avveckling av hamnverksamhet och godshantering i inre hamnen.
  • Upprustning och utveckling av Öhmanskajen och tillhörande terminal.
  • Investering i nya, eldrivna vikarmskranar och avveckling av vikarmskranar med förbränningsmotor.
  • Muddring och breddning av hamnbassäng vid Pampushamnen.
  • Nybyggnation av 220 meter kaj (se P10 på karta nedan).
  • Färdigställande av 40 000 kvadratmeter ny hamnplan i anslutning till P10 (se karta nedan).
  • Exploatering av kvarteret Märket med cirka 80 000 kvadratmeter ny terminalyta i anslutning till Pampusterminalen.
  • Färdigställande av rekonstruerad kajdel i Pampushamnen med integrerad del för hantering av tungt gods beräknas vara klar 2025.
Förstora bilden

Klicka för att se kartan i större format

Mer information