Föräldrastödsprogram ICDP för dig med barn i ålder 10-18 år

Publicerad

Vägledande samspel ICDP är ett föräldrastödsprogram och ett förhållningssätt. Programmet utgår från tre dialoger och åtta teman. ICDP står för international child development programme och är ett internationellt program som bygger på FN:s barnkonvention.

I Sverige har ICDP programmet bedrivits i över 15 år. Programmet bygger på aktuell forskning om vad som bidrar till en kärleksfull relation mellan barn och föräldrar och vad som är viktigt för barns positiva utveckling.

Under sex tillfällen får du tillsammans med andra föräldrar utforska föräldrarollen, vilka svårigheter som finns och hur du kan skapa de bästa förutsättningarna för dig och ditt barn.

Programmet bygger på diskussioner, teori och övningar. Innehållet skapas tillsammans med dig som förälder utifrån dina och de övriga föräldrarnas behov. Vi kommer bland annat prata om ämnen som relationsbyggande, dilemman, gränssättning och vikten av att känna sig tillräcklig som förälder.

Vi bjuder på fika vid varje tillfälle.

Kurstillfällen hösten 2023
Start vecka 42, torsdagar 17:00 – 19:00 med uppehåll för höstlov vecka 44.
Sista tillfället är vecka 48.

Plats
Hageby familjecentral, grundläggaregatan 2.

Mer information och anmälan:
Lisa Gustavsson, 072-462 56 12, lisa.gustavsson@norrkoping.se

www.icdp.se