Invigning: Den inre världsutställningen av Åsa Jungnelius

Publicerad

Välkommen till invigningen av Den inre världsutställningen, ett flerårigt platsspecifikt konstprojekt av konstnären Åsa Jungnelius. Den 16 september öppnar projektet i full skala med ett program som sträcker sig över tre helger.

Åsa Jungnelius, Den inre världsutställningen paviljong #4: Modern. Foto: Peo Olsson.

Åsa Jungnelius, Den inre världsutställningen paviljong #4: Modern. Foto: Peo Olsson.

I sitt konstnärliga arbete med platserna kring Södra kajen och Syltenområdet låter Åsa Jungnelius Den inre världsutställningen växa fram i dialog med platsen och i samarbete med olika aktörer i en kollaborativ praktik.

– Befintligt material återaktiveras i nya former där såväl fysiska rum, bruksföremål och sociala strukturer omfamnas och omförhandlas, säger konstnären Åsa Jungnelius.

I konstprojektet utgår Jungnelius ifrån den konst- och industriutställning som anordnades 1906 på samma plats och låter sina nedslag ta formen av paviljonger i utvidgad bemärkelse. De 20 paviljongerna består av både fysiska platser och aktiviteter i hela kommunen och genomförs av en rad aktörer i Norrköping. Medverkar gör alltifrån enskilda personer till föreningsliv, institutioner, kommun och företag. Den inre världsutställningen ställer frågor kopplade till vårt samhällsbyggande, där våra mänskliga livsvillkor och det gemensamma livet vi delar gestaltas.

Datum: Lördag 16 september.
Tid: Klockan 12.00–13.00 (med program från klockan 10.00).
Plats: Södra kajen, Sjötullsgatan 1.

Läs mer om projektet Den inre världsutställningen och ta del av ett fullständigt program på Konstmuseets webbplats.