Norrköpings kommun har fått en kompetensmäklare

Publicerad

Möt Anna Arkler, Norrköping kommuns kompetensmäklare! Kompetensförsörjningskontoret har inrättat rollen kompetensmäklare som ett steg i att aktivt medverka till att hitta lösningar försörjningsbehoven i Norrköping.

Porträtt på Anna Arkler, kompetensmäklare i Norrköpings kommun. 

Anna Arkler. Foto: Norrköpings kommun.

Kompetensförsörjningskontorets uppdrag är att synliggöra den framtida arbetskraften och vara en aktiv del i att lösa Norrköpings kompetensförsörjningsbehov. Den nyanställda kompetensmäklaren kommer att arbeta proaktivt och fungera som en länk mellan näringsliv, myndigheter och arbetsmarknad.

En helt ny roll

I arbetet med kompetensförsörjningen finns ett stort behov av att föra dialog med berörda parter för att kunna ge skräddarsydda insatser. För att bättre kunna möta detta behov tillsätts nu en mäklande part som aktivt ska medverka till att hitta lösningar på kompetensförsörjningsbehoven i Norrköping.

Initiativet är en del av Handslaget – kommunens överenskommelse med näringslivet för ett förbättrat företagsklimat – och Anna Arkler kommer som kompetensmäklare att fungera som en länk mellan näringsliv, myndigheter och utbildning.

I augusti klev Anna Arkler in i kompetensmäklarrollen med en positiv förväntan och med målet att hitta lösningar på kompetensförsörjningsbehoven i Norrköping. För att lyckas med arbetet kommer hon att kartlägga behovet av kompetensförsörjning och skräddarsy insatserna.

- Jag hoppas att allt det som redan görs inom kompetensförsörjningsområdet ska bli ännu mer samordnat och konkret, vilket i sin tur gör Norrköping till en attraktivare plats att verka och bo i, säger Anna Arkler.

Ett komplext uppdrag

Anna beskriver själv uppdraget som komplext med många faktorer som påverkar hur kompetensförsörjningen utvecklas. Hon menar även att det är viktigt att inte diskussionen kring kompetensförsörjningen stannar vid att vara just en diskussion.

Här måste alla parter ta ansvar och förstå sin viktiga roll i problemlösningen, vilket alltid är lättare i teorin än i praktiken.

- Jag ser verkligen fram emot att kunna vara med och påverka för ett ännu bättre Norrköping, för både företag och invånare. Och självklart att möta människor, det är någonting jag älskar, säger Anna.

Kompetensmäklare är inte helt ny roll i Sverige, den finns redan i flera andra kommuner runt om i landet. Anna har inför uppdraget tittat på hur kompetensmäklarrollen ser ut på andra orter, men hon ser vikten av att att skapa sig en egen bild av behoven just här i Norrköping istället för att göra en "copy paste".

- Risken med att kopiera en annan kommuns koncept är ju att det är anpassat efter helt andra förutsättningar vad gäller företagsklimat, befolkning etc. vilket skulle kunna vinkla rollen helt fel. Nu har vi chansen att gör någonting helt nytt, anpassat efter Norrköpings unika förutsättningar. Med tiden kommer jag dock utan tvekan ta hjälp av kollegor på andra orter och låta mig inspireras av framgångsrika koncept utifrån, säger Anna.

Vi hälsar Anna varmt välkommen och lycka till i den nya rollen!