Don’t drink and drive under vecka 38

Publicerad

Under veckan anordnas Don't drink and drive, som riktar sig till gymnasieelever i årskurs två. Insatsen handlar om att uppmärksamma ungdomar på risker med alkohol, droger och rattfylleri.

Don’t drink and drive är en metod som uppmärksammar frågor kring alkohol och droger i trafiken. Bakgrunden är Sveriges nollvision om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Trots detta sker flera olyckor per år.

Under veckan får eleverna information samt delta i diskussioner om att värdera riskerna med alkohol, narkotika och rattsurfning i trafiken. Insatsen består även av en upplevelsedel, där eleverna får testa att välta med en vältbil och krocka med krocksläde.

Syftet med insatsen är att påverka ungdomar så att de aldrig kör alkohol- eller drogpåverkade, att de vägrar åka med påverkade förare och att de har mod att hindra andra förare från att köra påverkade.

Norrköpings kommun har genomfört insatsen i flera år och den sker i samverkan med Polis, Räddningstjänst och Svenska kyrkan.

I år beräknas 1125 elever från kommunala gymnasieskolor att delta.