Så arbetar utbildningskontoret efter våldsbrotten

Den senaste tiden har Norrköping drabbats av flera våldsbrott. Det har skapat oro bland vårdnadshavare. Skolorna i Norrköping arbetar löpande för att elever ska känna sig trygga i skolan. Det finns ingen hotbild mot kommunala skolor.

- Skolorna har en beredskap och en organisation för att hantera frågor och oro kopplat till händelser som sker i samhället, exempelvis genom skolornas trygghetsteam och elevhälsoteam. Det finns även en central barn- och elevhälsoorganisation som stöttar upp vid behov, säger Ester Alavei, tillförordnad utbildningsdirektör.

En del i skolornas trygghetsarbete är att fånga upp och möta elevers, vårdnadshavares och medarbetares funderingar och erbjuda stöd. Vårdnadshavare som har frågor eller funderingar kring hur arbetet med att möta eleverna ser ut är välkomna att kontakta sitt barns mentor eller rektor.

Det pågår en polisutredning kring den senaste tidens våldsbrott och kommunen har ett nära samarbete med polisen. Det finns ingen hotbild mot kommunal skola. Det är polisen som gör bedömningen om eventuell hotbild. Polisen informerar sedan i sin tur kommunen. När det förekommer en hotbild mot en anställd är fokus att säkerställa elever och medarbetares säkerhet. I dialog med kommunens personalavdelning ser utbildningskontoret över vad som blir bäst i varje enskilt fall. Det kan till exempel handla om att berörd anställd får jobba på distans en tid eller vara ledig med lön.