Godkänd tillsyn av grundutbildning för yrkesförarkompetens vid Komvux

Publicerad

Transportstyrelsen har genomfört en tillsyn av grundutbildningen för yrkesförarkompetens vid vuxenutbildningen i Norrköping. Tillsynen visar att utbildningen bedrivs enligt gällande regelverk.

Transportstyrelsen har tittat på dokumentation och rapportering av utbildningen. Myndigheten har granskat utdrag ur betygskatalog, genomförda rapporteringar av slutförd grundutbildning för yrkesförarkompetens och elevdokumentation. Även kontroll av elevernas provresultat på Trafikverket har genomförts.

I tillsynsrapporten konstaterar Transportstyrelsen att rapportering av slutförd grundutbildning för yrkesförarkompetens genomförs enligt gällande regelverk.

  • - Vi välkomnar Transportstyrelsens tillsyn och det är glädjande att utbildningen får godkänt i tillsynen. Vi har ett pågående systematiskt kvalitetsarbete där vi arbetar för att eleverna ska uppnå alla mål i kursplanen och komma ut i branschen som godkända yrkesförare. Vi har också ett bra samarbete med branschen vilket ger oss möjlighet att erbjuda arbetsplatsförlagt lärande, APL, till våra elever på yrkesförarutbildningen, säger Marie Palmgren, skolchef för vuxenutbildningen i Norrköping.

Vuxenutbildningen erbjuder yrkesförarutbildning för både buss och lastbil. Utbildningen genomförs på entreprenad av Yrkesakademin.