Elda rätt i höst och vinter

Publicerad

Under vår och höst - månaderna mars, april, maj samt september, oktober, november - är det förbjudet att elda torrt ris, löv, grenar och liknande inom område med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Du får elda i din godkända kamin inomhus, eller på din tomt utomhus. Det är viktigt att det bara eldas med ved i kaminen. Det finns även andra punkter att tänka på:

  • Veden som eldas ska vara ordentligt torr.
  • Avfall som äggkartonger, wellpapp och plast får inte eldas i hemmiljö, och orsakar dessutom skadlig och tjock rök.
  • Det är förbjudet att elda avfall på grund av risk för olägenheter för människor och miljön.
  • Det är alltid olämpligt att elda nyavverkade grenar, löv och gräs eftersom det ryker väldigt mycket.

Det är alltid den som eldar som har ansvar för att eldningen inte orsakar problem för grannarna och miljön

Inom tät bebyggelse och hus med moderna ventilationsanläggningar är det stor risk att dina grannar även störs inomhus. Får din granne olägenheter av din eldning kan byggnads- och miljöskyddsnämnden i värsta fall besluta om eldningsförbud, oavsett om pannor och installationer har bygglov.

Läs mer om hur du eldar rätt här.